FietsGigant, keihard de goedkoopste Fietsenwinkel

Welkom bij de FIETSGIGANT!

Bedrijfsfietsenplan

De overheid promoot met aantrekkelijke belastingvoordelen het gebruik van de fiets als vervoermiddel voor het woonwerkverkeer. Bij gebruik van de fiets snijdt het mes aan meerdere kanten. Minder auto's op de weg, terugdringing van de milieu-verontreiniging als gevolg van uitlaatgassen, en werknemers die fitter op het werk verschijnen. Let op: met Nationale Fiets Projecten (FNP) is het niet mogelijk om een fiets aan te schafen bij FietsGigant.

Ervaring en flexibiliteit

Fietsgigant heeft 15 jaar ervaring op fietsgebied. Korte lijnen zorgen voor een optimale communicatie. De bedrijfsvoering van FietsGigant kenmerkt zich door een hoge mate van flexibiliteit. Mogelijkheid tot verkoopshow in onze showroom voor het voltallige personeel. Keuze uit meer dan duizend fietsen. Via FietsGigant kunt u profiteren van de fiscale voordelen en van de extra hoge kortingen die FietsGigant geeft.

Vergoeden

Uw werkgever betaalt de rekening die later op u als werknemer wordt verhaald. De verrekening vindt bijvoorbeeld plaats door inlevering van brutoloon, overuren of vakantiedagen. Er is geen maximum verbonden aan de catalogusprijs van de door de u gekozen fiets. De fiets is belastingvrij te vergoeden tot een bedrag van € 749,00, het is mogelijk om een duurdere fiets aan te schaffen. Bij een waarde boven de € 749,00 moet het verschil vanuit het nettoloon worden bijbetaald. Door de verlaging van het brutoloon heeft dit gevolgen voor de diverse premies die op basis van dit loon worden berekend. Dit kan voorkomen worden als de betaling in één keer geschiedt via bijvoorbeeld het vakantiegeld of via vakantiedagen.

Fietsverzekering en accessoires

Accessoires en onderhoud mogen tot een bedrag van € 246,00 per drie kalenderjaren onbelast worden vergoed of verstrekt. Hierbij kan worden gedacht aan bijvoorbeeld regenkleding of een extra slot. De fietsverzekering kan naast de accessoires en onderhoud tevens belastingvrij worden vergoed of verstrekt. Hierbij geldt dat maximaal een bedrag verrekend mag worden dat hoort bij een fiets met een maximum bedrag van € 749,00. Het verschil tussen de duurdere verzekering die hoort bij een duurdere fiets en die verzekering die geldt bij een fiets van maximaal € 749,00, dient de medewerker zelf te betalen. Helaas is het zo dat er in Nederland jaarlijks circa 800.000 fietsen worden gestolen. Het is daarom van belang dat de fiets verzekert is, omdat het niet wenselijk is dat u, nadat de fiets gestolen is, nog maandelijks moet aflossen.

Wat zijn de voordelen voor u als werknemer?

- Tot 52% korting op de aanschaf van een nieuwe fiets
- Tot 52% korting op de aanschaf van fietsgerelateerde accessoires
- Voordeel bij het afsluiten van een fietsverzekering
- Een fiets is goedkoop in aanschaf en in onderhoud
- Fietsen is goed voor de conditie gezond
- Fietsen is milieuvriendelijk
- Fietsen is op korte afstanden vaak sneller dan de auto
- De fiets van de zaak is ook te combineren met carpoolen en het openbaar vervoer
- Minder last van files en parkeerproblemen

In het kort

- Een keer per 3 kalender jaren mag uw werkgever een fiets belastingvrij vergoeden tot een bedrag van € 749,00
- Accessoires en onderhoud mogen tot een bedrag van € 246,00 per drie kalenderjaren onbelast worden vergoed of verstrekt.
- De werkgever mag een verzekering onbelast vergoeden.

Vraag bij uw werkgever na hoe het fietsplan bij u in het bedrijf geregeld is.