FietsGigant, keihard de goedkoopste Fietsenwinkel

Welkom bij de FIETSGIGANT!

Regelmatig fietsen verlaagt het risico op diabetes type 2.

04-11-2017

De onderzoekers vroegen 24.623 mannen en 27.890 vrouwen van 50 tot en met 65 jaar naar hun leefstijl, waaronder hun fietsgewoontes. Aan het begin van het onderzoek waren alle deelnemers gezond: ze kampten nog niet met diabetes type 2 of andere chronische ziektes. 

Vervolgens werd 5 jaar later opnieuw in kaart gebracht hoe vaak de deelnemers op de fiets zaten. Daarnaast bekeken de onderzoekers welke mannen en vrouwen inmiddels wel diabetes type 2 hadden gekregen.

Beginnen

Deelnemers die regelmatig waren gaan fietsen, bleken 20 procent minder kans te hebben op diabetes type 2. Wanneer de Denen meer tijd op hun fiets doorbrachten, verkleinde hun risico op diabetes type 2.

"We vinden het vooral interessant dat degenen die waren begonnen met fietsen een lager risico hadden, bij een onderzochte populatie van middelbare leeftijd", zegt onderzoeker Martin Rasmussen. Dit resultaat benadrukt dat het ook op latere leeftijd nog zinvol is om te beginnen met bewegen.

Andere factoren

De onderzoekers corrigeerden hun resultaten voor andere factoren die het risico op diabetes type 2 beïnvloeden, zoals middelomtrek, eetgewoontes, alcoholgebruik, roken en andere vormen van beweging. Ze erkennen dat er nog meer factoren zijn die een rol kunnen spelen. Bovendien vonden ze alleen een verband tussen fietsen en diabetes, geen bewijs dat fietsen diabetes helpt voorkomen.

« Terug
© Developed by CommerceLab