Bouw fietsenstalling en herinrichting Stationsplein Zwolle

Bouw fietsenstalling en herinrichting Stationsplein Zwolle

Bouw fietsenstalling, herinrichting Stationsplein en Stationsweg

Het Stationsplein Noord krijgt een volledig nieuwe inrichting en er komt een nieuwe ondergrondse fietsenstalling voor maar liefst 5.475 fietsen onder het plein. En de Stationsweg wordt heringericht tot een mooie stadsentree vanaf het station naar de binnenstad. De nieuwe fietsenstalling en de heringerichte openbare ruimte ziet u in het ontwerp.

Webcam

De bouwwerkzaamheden voor de nieuwe ondergrondse fietsenstalling vinden grotendeels buiten het zicht plaats. Het terrein is afgezet met bouwhekken. Om geïnteresseerden toch een beeld te geven van de activiteiten die achter de bouwhekken plaatsvinden zijn camera’s geplaatst. Via twee verschillende cameraposities kunt u de bouwactiviteiten live volgen.

Camera 1 (dak stationsgebouw, nabij kantoor Boskalis)

Camera 2 (afdak ticketmachine)

Vertraging

De realisatie van de ondergrondse fietsenstalling op het Stationsplein op 15 maart 2019 zichtbaar van start gegaan. Tijdens voorbereidende werkzaamheden zijn helaas onverwachte grindlagen en grondwaterverontreiniging aangetroffen. Vanwege deze nieuwe informatie moet de aannemer een andere bouwmethode toepassen en nieuwe maatregelen uitvoeren. Als gevolg hiervan worden de nieuwe ondergrondse fietsenstalling, het heringerichte Stationsplein en de vernieuwde Stationsweg later afgerond dan de oorspronkelijke planning. De gemeente en de aannemer verwachten dat fietsers vanaf december 2020 de nieuwe ondergrondse fietsenstalling in gebruik kunnen nemen. De aannemer werkt nog door aan het Stationsplein en de Stationsweg na de oplevering van de ondergrondse fietsenstalling. Het heringerichte Stationsplein en de vernieuwde Stationsweg zijn medio 2021 klaar.

Werkzaamheden en hinder

De aannemer werkt momenteel aan de realisatie van de nieuwe ondergrondse fietsenstalling. Op deze pagina leest u de meest actuele werkzaamheden.

Let op! De verkeerssituatie kan wijzigen vanwege de bouwwerkzaamheden. Het Stationsplein blijft wél bereikbaar voor voetgangers en fietsers. De verkeersmaatregelen en de gevolgen daarvan leest u op bereikbaarheid.

Prettige verblijfsplek

Als onderdeel van de bouw van de nieuwe fietsenstalling wordt ook het Stationsplein Noord opnieuw ingericht tot een prettige verblijfsplek met een groene uitstraling. En de Stationsweg wordt aangepast tot een herkenbare, gastvrije stadsentree die bezoekers vanaf het stationsgebouw naar het centrum van de stad leidt. De rotonde op de kop van de Stationsweg wordt vervangen door een andere inrichting waardoor het monumentale stationsgebouw beter tot zijn recht komt.

De indeling van het Stationsplein vormt een eenheid en sluit aan bij de bebouwing op de 19e eeuwse Stationsbuurt. Het Stationsplein wordt primair ingericht voor fietsers en voetgangers, maar blijft ook toegankelijk voor gemotoriseerd verkeer.

Ondergrondse fietsenstalling

De gemeente Zwolle zet in op meer parkeerruimte voor fietsen bij het station. Met een financiële bijdrage van de provincie Overijssel en ProRail - namens het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat - laat gemeente Zwolle een ondergrondse fietsenstalling onder het Stationsplein Noord bouwen door Boskalis Nederland.

De nieuwe ondergrondse fietsenstalling die plek biedt aan maar liefst 5.475 fietsen, wordt in opdracht van de  gemeente geëxploiteerd door NS. De grootte van de ondergrondse fietsenstalling is te vergelijken met het oppervlak van een voetbalveld. Naar verwachting kunnen fietsers hun fiets vanaf medio december 2020 in deze nieuwe stalling parkeren. 

Toegankelijk

De nieuwe ondergrondse fietsenstalling krijgt twee grote in- en uitgangen aan het Stationsplein. De fietsen worden ondergronds op één verdieping gestald in dubbellaagse fietsenrekken. Vanuit deze fietsenstalling kunnen reizigers met een roltrap naar het station. De huidige ondergrondse fietsenstalling aan de noordzijde van het station blijft vooralsnog in tact. Ook de fietsenstalling onder het Lübeckplein aan de zuidzijde van het station blijft bestaan.

Bron: https://www.zwolle.nl/wonen-en-leven/bouwen-en-verbouwen/projecten/spoorzone/stationsplein-noord

TOP