Onzichtbaar fietspad

Onzichtbaar fietspad

Onzichtbaar fietspad

Een fietspad dat verdiept in het landschap ligt. Alleen als er fietsers rijden, kun je zien dat er een pad ligt, maar anders lijkt het alsof het landschap gewoon doorloopt. Dankzij dynamische verlichting is de fietsroute ook 's nachts meestal onzichtbaar.

Het onzichtbare fietspad moet de weerstand tegen de aanleg van snelfietsroutes door natuurgebieden wegnemen. Het is één van de concepten die in het nieuwe boek 'Fietsinfrastructuur' van Stefan Bendiks en Aglaée Degros aan de orde komen. De auteurs zijn partners van het bureau Artgineering dat zich richt op de relatie infrastructuur, landschap en stedelijke ontwikkeling. Sinds enkele jaren richten ze zich daarbij ook nadrukkelijk op fietsinfrastructuur.

De mogelijkheden die fietsen biedt voor de ruimtelijke kwaliteit en de leefbaarheid van steden zijn enorm, maar tot nu toe onderbenut, aldus de auteurs. Met het boek willen ze vooral laten zien dat fietsinfrastructuur en vooral de snelle fietsverbindingen meer kunnen inhouden dan alleen een breed fietspad. Naast de verkeerskundige eisen zoals CROW die formuleert, moeten er volgens Bendiks en Degros ook criteria komen die meer ingaan op de relatie tussen de infrastructuur en de omgeving, zowel in ruimtelijke als in sociaal-economische context.

In het boek illustreren ze dat aan de hand van een aantal praktijkvoorbeelden uit binnen- en buitenland. Zo besteden ze ruim aandacht aan het RijnWaalpad, een route die volgens de auteurs wel werd ontworpen met aandacht voor beleving van de gebruiker. Daarnaast komen onder meer routes aan de orde in Kopenhagen, Londen, en Wuppertal. Met de fietsbeleidsmensen in die steden zijn interviews gehouden over de achterliggende filosofie.

Verder beschrijft het boek een aantal fietsinnovaties, waarvan een deel is gerealiseerd, en een aantal bedoeld is als voorzet voor de toekomst. Naast bekende voorbeelden als De Fietsappel, Het Stadsbalkon en het fietsvriendelijke verkeerslicht, treffen we daar ook voorbeelden aan die als inspiratiebron kunnen dienen. Behalve het onzichtbare fietspad, is dat bijvoorbeeld de Biomall. Een winkelvoorziening aan de fietssnelweg, specifiek ontworpen voor de fietsende klant, al dan niet met bakfiets. Vergelijkbaar met de shopping malls voor automobilisten in Amerika. En uit Kopenhagen komt de verplichte fietsdrager voor taxi's. Volgens de auteur een manier om twee modaliteiten eenvoudig te integreren. Al is het maar voor als het plotseling regent of voor als je teveel hebt gedronken. In Denemarken kost het meenemen €1,35 bovenop de ritprijs.

Het boek Fietsinfrastructuur kwam mede tot stand door bijdragen van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, Bovag Fietsbedrijven, Fietsfilevrij en Stadsregio Arnhem-Nijmegen. Het is te koop bij NAi Boekverkopers (www.naibooksellers.nl) voor €34,50.

Bron: fietsberaad.nl

TOP